Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu

Krajské kolo - Středočeský kraj

Výsledky a foto

Výsledková listina Výsledková listina - PDF ke stažení

Fotografie (ZIP, 82MB)

O soutěži

První ročník soutěže Základních uměleckých škol ve sborovém zpěvu

Kdy?

Sobota 19.3., přesný čas konání viz časový rozpis

Kde?

ZŠ Studentská v Mnichově Hradišti (více info v sekci Místo konání)

Kdo?

Pořádá ZUŠ Mnichovo Hradiště a DPS Zvonky
Kontaktní osoba: Alena Hejlová, e-mailová adresa a.hejlova@zusmh.cz

Porota

Přihlášené sbory

Kategorie A1:

Komorní sbor, Kladno
Notičky, Pečky
Rorýsci, Líbeznice
Škatulata, Libčice (pob. Horoměřice)

Kategorie A2:

Muscina, Kutná Hora

Kategorie B1:

Jiřičky Minorky, Mladá Boleslav
Zvonečky, Mnichovo Hradiště
Žabky, Nymburk

Kategorie B2:

Euphonia, Kralupy nad Vltavou
Jiřičky, Mladá Boleslav
Krákorky, Beroun
Perličky, Rakovník
Zvonky, Mnichovo Hradiště


Seznam je definitivní, nalosované pořadí sborů najdete v sekci Rozpis

Místo konání soutěže

Adresa: Studentská 895, Mnichovo Hradiště (ukázat na mapě)

Autobusy mohou zajet přímo ke škole, počet parkovacích míst je ale omezený. Doporučujeme po vysazení sboru autobus přeparkovat, např. k vlakovému nádraží Mnichovo Hradiště (800m daleko).

Soutěž se koná na sále ZŠ Studentská Mnichovo Hradiště (foto).

K dispozici bude digitální stage piano Yamaha P-140 (plný klavirní rozsah, kladívková mechanika, pedál, kvalitní zvuk klavíru) a tří-schodové stupínky.

Časový rozpis

Pořadí sborů v rámci jednotlivých kategorií bylo nalosováno PhDr. Evou Ševců, ředitelkou ZUŠ MH.
Soutěž bude rozdělena do dvou bloků s polední přestávkou, vyhlášení proběhne pro oba bloky po skončení odpoledního bloku, cca v 16:30, po něm (cca 17:00) následuje rozborový seminář s porotou.

Dopolední blok - Starší sbory (kategorie B2, C)

Začátek soutěžního bloku v 10:30, předpokládaný konec v 12:30.

Během odpoledního bloku můžete využít některou z možností pro volný čas.
Pořadí soutěžních vystoupení:
 1. Euphonia, Kralupy n.V. (B2)
 2. Krákorky, Beroun (B2)
 3. Perličky, Rakovník (B2)
 4. Zvonky, Mnichovo Hradiště (B2)
 5. Jiřičky, Mladá Boleslav (B2)
 6. Muscina, Kutná Hora (A2)
Rozpis akustických zkoušek:
 • 9:20 Zvonky
 • 9:30 Jiřičky
 • 9:40 Muscina
 • 9:50 Euphonia
 • 10:00 Krákorky
 • 10:10 Perličky
Sál bude otevřen od 8:00, pokud dorazíte dřív, bude k dispozici.

Odpolední blok - Mladší sbory (kategorie A1, B1)

Začátek soutěžního bloku v 14:00, předpokládaný konec v 16:00.

Pořadí soutěžních vystoupení:
 1. Komorní sbor, Kladno (A1)
 2. Škatulata, Libčice (pob. Horoměřice) (A1)
 3. Notičky, Pečky (A1)
 4. Rorýsci, Líbeznice (A1)
 5. Žabky, Nymburk (B1)
 6. Jiřičky Minorky, Mladá Boleslav (B1)
 7. Zvonečky, Mnichovo Hradiště (B1)
Rozpis akustických zkoušek:
 • 12:40 Zvonečky
 • 12:50 Žabky
 • 13:00 Notičky
 • 13:10 Rorýsci
 • 13:20 Škatulata
 • 13:30 Kladno
 • 13:40 Jiřičky Minorky

Pravidla soutěže

Dokumenty ke stažení

Propozice soutěže (oficiální pravidla na stranách 10-11)

Přihláška (Průvodní list)
Příloha přihlášky: Seznam zpěváků (do 20 členů)
Příloha přihlášky: Seznam zpěváků (nad 20 členů)

Kategorie

A1 Komorní sbory do 12 let včetně max. 20% žáků do 13 let
A2 Komorní sbory do 18 let včetně max. 20% žáků do 19 let
B1 Velké sbory do 12 let včetně max. 20% žáků do 13 let
B2 Velké sbory do 18 let včetně max. 20% žáků do 19 let
C Sbory bez omezení počtu do 26 let žáci věkově i hlasově různorodí

Rozhodující pro zařazení soutěžícího do příslušné kategorie bude jeho věk dosažený v roce 2016 (1. 1. – 31. 12. 2016 včetně).

Repertoár

Kategorie A1 a B1:
 • Povinná skladba: 1 lidová píseň
 • Povinná skladba: 1 skladba bez doprovodu (může to být i výše zmíněná lidovka)
 • Délka soutěžního repertoáru: 8-10 minut čistého zpívaného času.
Kategorie A2 a B2:
 • Povinná skladba: 1 lidová píseň
 • Povinná skladba: 1 skladba bez doprovodu (může to být i výše zmíněná lidovka)
 • Povinná skladba: 1 skladba autora narozeného do roku 1900
 • Délka soutěžního repertoáru: 10-12 minut čistého zpívaného času.
Kategorie C:
 • Povinná skladba: 1 lidová píseň
 • Povinná skladba: 1 skladba bez doprovodu (může to být i výše zmíněná lidovka)
 • Délka soutěžního repertoáru: 10-12 minut čistého zpívaného času.
Všechny kategorie:
 • Ve všech kolech musí soutěžící zazpívat stejný repertoár, který je uveden v přihlášce.
 • Skladby by neměly být založeny na sólovém projevu.
 • Nedodržení časového limitu může porota zohlednit v celkovém hodnocení.
 • Skladby (kromě povinné a capella) mohou být s doprovodem klavíru nebo jiného melodického nástroje.
 • Noty pro porotu ve třech kopiích předejte pořadateli při příjezdu.
Ve volném čase můžete např.:
Navštívit Zámek MH - více info viz web zámku, prohlídku si můžete zařídit sami, nebo vám s organizací pomůžeme. Je možné i zdarma navštívit zámecký areál a zahradu.